Bói tình yêu theo phần trăm của bạn và người ấy

47

Hướng dẫn bạn một cách xem bói tình yêu theo phần trăm hợp nhau của bạn và “người ấy”, đây là cách xem bói vui vẻ, có thể sử dụng như một cách tán tỉnh cô nàng đáng yêu nào đó chẳng hạn :v (Hồi lớp 9 giờ ra chơi tụi con gái hay nhờ mình tính phần trăm tình yêu chính là tính theo cách này đó nha,cũng vui phết ^^).

BOI TINH YEU ONLINE

Cách bói tình yêu tính phần trăm yêu này như sau :

Bước 1 : Bạn ghi họ và tên đầy đủ của bạn và người yêu của bạn, với chữ LOVES nữa

Ví dụ : Phan Thị Hồng Nhung Loves Tống Lê Hân

Bước 2 : Tính các chữ cái có trong tên của hai người tương ứng với chữ có trong chữ “Loves” , rồi ghi tuần tự các số thành 1 dãy số , ta có : 

+ Chữ L : có 2. 
+ Chữ O : có 3. 
+ Chữ V : có 1. 
+ Chữ E : có 2. 
+ Chữ S : có 1. 
==> Ta được số : 23121
Bước 3 : Tính tổng số đầu của dãy với lần lượt các số có trong dãy ta được dãy số mới.
2 + 3 = 5 
2 + 1 = 3 
2 + 2 = 4 
2 + 1 = 3 
==>Ta được số :5343
Tiếp tục lặp lại cách tính tổng như trên (cứ lấy số đầu của dãy cộng với từng số tiếp theo) cho đến như dãy số chỉ còn 2 chữ số .
5 + 3 = 8 
5 + 4 = 9 
5 + 3 = 8 
==>Ta được số : 898 
8 + 9 = 17 
8 + 8 = 16 
==> Ta được số : 1716 
1 +7 = 8 
1 + 1 = 2 
1 + 6 = 7 
==> Ta được số : 827 
8 + 2 = 10 
8 + 7 =15 
==> Ta được số : 1015 
1 + 0 = 1 
1 + 1 = 2 
1 + 5 = 6 
==> Ta được số : 126 
1 + 2 = 3 
1 + 6 = 7
=> Ta được số mới : 37
Khi dãy còn lại 2 chữ số cũng chính là kết quả phần trăm tình yêu của hai bạn theo tên hai người :p Như kết quả trên phần trăm tình yêu của hai cái tên trên là  : 37 %
Boi Tinh Yeu Theo Phan Tram
Bói Vui thôi – thử nghịch xem tên của bạn và người yêu được bao nhiêu phần trăm và comment ở dưới cho mọi người cùng biết nhé !
 Cách làm món ăn ngon

Bình Luận

Trò coi bói này có từ hồi mình đi học, cũng vui lắm giờ ra chơi nào mấy đứa cũng thi nhau tính tính toán toán