Related Articles

Bình Luận
Dung viết:

trong số 12 cung hoàng đạo mình chúa ghét cung song ngư, phải gọi là Song Ngu mới chuẩn

Nặc danh viết:

mày có bị ngu thì nói :v

2014 Powered By TuongMenh.com