Giờ tốt xấu để xuất hành, khai trương, mai táng, cưới gả

0

Giờ Hoàng đạo

Giờ Hoàng đạo là giờ tốt trong ngày, được dùng phổ biến nhất trong hôn lễ, mai táng, làm nhà, khai trương của hàng, đào ao, giếng…

Bảng giờ hoàng đạo trong ngày

Bảng giờ hoàng đạo trong ngày

Ví dụ: Ngày Dần hoặc ngày Thân tra bảng trên ta thấy giờ Hoàng đạo là giờ: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.

Giờ Đại Cát (rất tốt cho mọi việc)

Bảng giờ Đại cát
Bảng giờ Đại cát

Ngày giờ nước lớn, nước ròng (Dựng nhà nước lớn rất tốt)

Bảng giờ nước lớn, nước ròng

Bảng giờ nước lớn, nước ròng

Giờ đại sát kỵ khởi công, tôn tạo

  • Ngày Giáp – Ất kỵ giờ Hợi
  • Ngày Bính – Đinh kỵ giờ Mùi
  • Ngày Mậu – Kỷ kỵ giờ Tuất
  • Ngày Canh – Tân kỵ giờ Dần
  • Ngày Nhâm – Quý kỵ giờ Tỵ

Giờ Chánh Thiên Lôi kỵ khởi công, tôn tạo

  • Ngày Giáp kỵ giờ Ngọ
  • Ngày Bính – Đinh kỵ giờ Tuất
  • Ngày Canh – Tân kỵ giờ Sửu
  • Ngày Nhâm – Quý kỵ Thìn
 Cách làm món ăn ngon

Bình Luận