Sao chiếu mệnh 2015 tuổi Hợi theo tử vi

0

Xem Sao chiếu mệnh 2015 cho người tuổi Hợi và cách giải sao chiếu mệnh Sao Chiếu Mệnh trong năm 2015 và cách giải hạn theo tử vi năm 2015

Tuổi Đinh  Hợi 1947

Nam Mạng
– Giới tính: Nam.
– Năm sinh Âm lịch: 1947.
– Năm cần xem sao chiếu 2015.
– Năm nay bạn 69 tuổi

Vào năm 2015, bạn 69 tuổi, bị sao Vân Hớn chiếu mạng. Hạn gặp Văn Hớn nam hay nữ, nên đề phòng những chuyện thị phi khẩu thiệt trong tháng 2 và tháng 8 Âm Lịch.

Đầu năm mà gặp Hỏa Tinh,
Giữ theo lối cũ lành mình mới xong.
Gái nhiều tai nạn bận lòng,
Trai lo hình vạ khó mong thoát vòng.
Hỏa Tinh nhiều nỗi long đong,
Sợ e thương tích phạm trong thân mình.
Đàn bà giữ lúc thai sinh,
Sợ e mắc phải tai tinh chẳng hiền.
Đàn ông vạ phạt hình khiên,
Nhiều điều bất lợi bạc tiền tiêu tan.
Trong nhà gia quyến chẳng an,
Có nuôi lục súc phò toan vẹn toàn.

Sao

Sao Vân Hớn này là hung tinh. Đàn ông phòng quan sự, ăn nói nên lựa lời, nuôi thú vật bất lợi. Đàn bà hay đau máu huyết, kỵ sanh dưỡng. Kỵ tháng 2, tháng 8.
Đốt 15 ngọn đèn cúng vào tối ngày 29 mỗi tháng.
Vái: Nam Phương BÍnh Đinh Hỏa Đức tinh quân.

Hạn

Hạn Thiên La (tiểu hạn) có bịnh thấy kỳ dị như âm ma phá khuấy, tâm tư thì bất an. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc về hành Hỏa, mỗi tháng xuất hiện ở hướng chánh Nam vào giờ Tuất, ngày 29 âm lịch (20 giờ đến 22 giờ).
Bài vị: Giấy màu đỏ. Viết tên Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Gồm có hương đăng hoa quả với 10 ngọn đèn cắm theo các vị trí ngôi sao trong hình. Đặt bàn lễ lạy về hướng Nam .
Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Minh Ly Cung Đại Thánh Hỏa Đức Vân Hớn Tinh Quân Vị Tiền.

Tuổi Đinh  Hợi 1947

Nữ Mạng
– Giới tính: Nữ.
– Năm sinh Âm lịch: 1947.
– Năm cần xem sao chiếu 2015.
– Năm nay bạn 69 tuổi.

Vào năm 2015, bạn 69 tuổi, bị sao La Hầu chiếu mạng. Hạn gặp La Hầu nam hay nữ, nên đề phòng những tai nạn có thể xảy ra trong tháng Giêng và tháng 7 Âm Lịch.

Hành niên mà gặp La Hầu,
Chắc là trăm việc lo rầu không an.
Trai thì tai vạ đến quan,
Gái thì nhiều nỗi gian nan buồn phiền.
Trai phòng khẩu thiệt hình khiên,
Sợ e con mắt nhiễm truyền bệnh đau.
Gái lo bệnh huyết dàu dàu,
Thai sanh đẻ quỉ, xiết bao hiểm nghèo.

Sao

Sao La Hầu này là hung tinh (sao xấu), nam thì ngừa quan sự, sanh rầy rà, nhiều đoạn ưu sầu, nữ hay có việc rầu buồn, đau máu, sanh dưỡng có bịnh, kỵ tháng Giêng, tháng Bảy. Kỵ đàn ông nhiều, kỵ đàn bà ít.

Hạn

Hạn Tam Kheo (tiểu hạn) coi chừng bị đau mắt, cẩn thận tay chân. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc phần hành Thủy, xuất hiện tại hướng chánh Bắc, ngày mùng 8 mỗi tháng, vào giờ Hợi (22 giờ – 24 giờ).
Bài vị: Giấy màu đen. Viết tên Thiên Cung Thần Nữ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Bông hoa, trà, quả với 9 ngọn đèn cắm theo các vị trí ngôi sao như hình, đặt bàn lễ lạy về hướng Bắc.
Cách khấn: Cung thỉnh Thiên Hoàng Phán Cung Đại Thánh Thân Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền

Tuổi Kỷ Hợi 1959

Nam Mạng
– Giới tính: Nam.
– Năm sinh Âm lịch: 1959
– Năm cần xem sao chiếu 2015
– Năm nay bạn tuổi 57 tuổi.

Vào năm 2015, bạn 57 tuổi, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng

Sao

Sao Thủy Diệu này có kiết, có hung. Đàn ông đi làm ăn khá, đi xa có tài lợi. Đàn bà hay có tai nạn, kỵ đi sông sâu, kỵ tháng 4, tháng 8.

Hạn

Hạn Ngũ Mộ (tiểu hạn) xấu, hao tán tài của. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc hành Thủy, xuất hiện mỗi tháng ở hướng Bắc, vào ngày 21 âm lịch, giờ Hợi (22 giờ – 24 giờ).
Bài vị: Giấy màu đen. Viết tên Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Hương đăng, trà, quả với 7 ngọn đèn đặt theo các vị trí ngôi sao như hình. Bàn lễ lạy đặt về hướng Bắc.
Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thủy Đức Kim Nữ Cung Đại Thánh Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiền.

Tuổi Kỷ Hợi 1959

Nữ Mạng
– Giới tính: Nữ.
– Năm sinh Âm lịch: 1959.
– Năm cần xem sao chiếu 2015.
– Năm nay bạn 57 tuổi

Vào năm 2015, bạn 57 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng.nHạn gặp Mộc Đức nam hay nữ, tháng Chạp là tháng tốt nhất trong năm.

Hành niên mà gặp Mộc Tinh,
Đàn bà chẳng lợi giữ gìn tốn hao.
Tuy là chút đỉnh đớn đau,
Năm này tháng nọ việc nào cũng xuôi.
Đàn ông con mắt đau rồi,
Đàn bà bệnh máu lôi thôi có gì.
Hôn nhân hòa hiệp tương nghi,
Trong nhà già trẻ đều thì bình an.

Sao

Sao Mộc Đức này là kiết tinh (sao tốt). Đàn ông hay bị đau con mắt, cưới gả tốt, ăn nói bình an, có tài lợi. Đàn bà hay đau máu chút ít, tháng chạp làm ăn phát tài lợi khá.

Hạn

Hạn Huỳnh Tuyền (đại hạn) gặp bệnh nặng có thể nguy vong, cẩn thận giữ gìn sức khoẻ. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc về hành Mộc, xuất hiện tại hướng chánh Đông vào ngày 25 âm lịch mỗi tháng, hồi giờ Tý (24 giờ – 02 giờ).
Bài vị: Dùng giấy màu xanh. Viết tên Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Hương đăng, trà, quả với 20 ngọn đèn đặt theo các vị trí ngôi sao như hình. Bàn lễ đặt về hướng chánh Đông.
Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thanh Văn Cung Đại Thánh Trung Quang Triều Nguyên Mộc Tinh Quân Vị Tiền.

Tuổi Tân Hợi 1983

Nam Mạng
– Giới tính: Nam.
– Năm sinh Âm lịch: 1983
– Năm cần xem sao chiếu 2015.
– Năm nay bạn 33 tuổi
Vào năm 2015, bạn 33 tuổi, bị sao Vân Hớn chiếu mạng. Hạn gặp Văn Hớn nam hay nữ, nên đề phòng những chuyện thị phi khẩu thiệt trong tháng 2 và tháng 8 Âm Lịch.

Đầu năm mà gặp Hỏa Tinh,
Giữ theo lối cũ lành mình mới xong.
Gái nhiều tai nạn bận lòng,
Trai lo hình vạ khó mong thoát vòng.
Hỏa Tinh nhiều nỗi long đong,
Sợ e thương tích phạm trong thân mình.
Đàn bà giữ lúc thai sinh,
Sợ e mắc phải tai tinh chẳng hiền.
Đàn ông vạ phạt hình khiên,
Nhiều điều bất lợi bạc tiền tiêu tan.
Trong nhà gia quyến chẳng an,
Có nuôi lục súc phò toan vẹn toàn.

Sao

Sao Vân Hớn này là hung tinh. Đàn ông phòng quan sự, ăn nói nên lựa lời, nuôi thú vật bất lợi. Đàn bà hay đau máu huyết, kỵ sanh dưỡng. Kỵ tháng 2, tháng 8.
Đốt 15 ngọn đèn cúng vào tối ngày 29 mỗi tháng.
Vái: Nam Phương BÍnh Đinh Hỏa Đức tinh quân.

Hạn

Hạn Thiên La (tiểu hạn) có bịnh thấy kỳ dị như âm ma phá khuấy, tâm tư thì bất an. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc về hành Hỏa, mỗi tháng xuất hiện ở hướng chánh Nam vào giờ Tuất, ngày 29 âm lịch (20 giờ đến 22 giờ).
Bài vị: Giấy màu đỏ. Viết tên Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Gồm có hương đăng hoa quả với 10 ngọn đèn cắm theo các vị trí ngôi sao trong hình. Đặt bàn lễ lạy về hướng Nam .
Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Minh Ly Cung Đại Thánh Hỏa Đức Vân Hớn Tinh Quân Vị Tiền.

Tuổi Tân Hợi 1983

Nữ Mạng 
– Giới tính: Nữ.
– Năm sinh Âm lịch: 1983.
– Năm cần xem sao chiếu 2015.
– Năm nay bạn 33 tuổi.

Vào năm 2015, bạn 33 tuổi, bị sao La Hầu chiếu mạng. Hạn gặp La Hầu nam hay nữ, nên đề phòng những tai nạn có thể xảy ra trong tháng Giêng và tháng 7 Âm Lịch.

Hành niên mà gặp La Hầu,
Chắc là trăm việc lo rầu không an.
Trai thì tai vạ đến quan,
Gái thì nhiều nỗi gian nan buồn phiền.
Trai phòng khẩu thiệt hình khiên,
Sợ e con mắt nhiễm truyền bệnh đau.
Gái lo bệnh huyết dàu dàu,
Thai sanh đẻ quỉ, xiết bao hiểm nghèo.

Sao

Sao La Hầu này là hung tinh (sao xấu), nam thì ngừa quan sự, sanh rầy rà, nhiều đoạn ưu sầu, nữ hay có việc rầu buồn, đau máu, sanh dưỡng có bịnh, kỵ tháng Giêng, tháng Bảy. Kỵ đàn ông nhiều, kỵ đàn bà ít.

Hạn

Hạn Tam Kheo (tiểu hạn) coi chừng bị đau mắt, cẩn thận tay chân. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc phần hành Thủy, xuất hiện tại hướng chánh Bắc, ngày mùng 8 mỗi tháng, vào giờ Hợi (22 giờ – 24 giờ).
Bài vị: Giấy màu đen. Viết tên Thiên Cung Thần Nữ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Bông hoa, trà, quả với 9 ngọn đèn cắm theo các vị trí ngôi sao như hình, đặt bàn lễ lạy về hướng Bắc.
Cách khấn: Cung thỉnh Thiên Hoàng Phán Cung Đại Thánh Thân Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền.

Tuổi Ất Hợi 1995

Nam Mạng
– Giới tính: Nam.
– Năm sinh Âm lịch: 1995.
– Năm cần xem sao chiếu 2015
– Năm nay bạn 21 tuổi

Vào năm 2015, bạn 21 tuổi, bị sao Thủy Diệu chiếu mạng

Sao

Sao Thủy Diệu này có kiết, có hung. Đàn ông đi làm ăn khá, đi xa có tài lợi. Đàn bà hay có tai nạn, kỵ đi sông sâu, kỵ tháng 4, tháng 8.

Hạn

Hạn Ngũ Mộ (tiểu hạn) xấu, hao tán tài của. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc hành Thủy, xuất hiện mỗi tháng ở hướng Bắc, vào ngày 21 âm lịch, giờ Hợi (22 giờ – 24 giờ).
Bài vị: Giấy màu đen. Viết tên Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Hương đăng, trà, quả với 7 ngọn đèn đặt theo các vị trí ngôi sao như hình. Bàn lễ lạy đặt về hướng Bắc.
Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thủy Đức Kim Nữ Cung Đại Thánh Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiền.

Tuổi Ất Hợi 1995

Mạng Nữ
– Giới tính: Nữ.
– Năm sinh Âm lịch: 1995.
– Năm cần xem sao chiếu 2015.
– Năm nay bạn 21 tuổi.

Vào năm 2015, bạn 21 tuổi, bị sao Mộc Đức chiếu mạng. Hạn gặp Mộc Đức nam hay nữ, tháng Chạp là tháng tốt nhất trong năm.

Hành niên mà gặp Mộc Tinh,
Đàn bà chẳng lợi giữ gìn tốn hao.
Tuy là chút đỉnh đớn đau,
Năm này tháng nọ việc nào cũng xuôi.
Đàn ông con mắt đau rồi,
Đàn bà bệnh máu lôi thôi có gì.
Hôn nhân hòa hiệp tương nghi,
Trong nhà già trẻ đều thì bình an.

Sao

Sao Mộc Đức này là kiết tinh (sao tốt). Đàn ông hay bị đau con mắt, cưới gả tốt, ăn nói bình an, có tài lợi. Đàn bà hay đau máu chút ít, tháng chạp làm ăn phát tài lợi khá.

Hạn
Hạn Huỳnh Tuyền (đại hạn) gặp bệnh nặng có thể nguy vong, cẩn thận giữ gìn sức khoẻ. Nếu quý khách muốn cúng sao, thì cần sẵn nhang đèn, trà, trái cây, đoạn theo phương pháp cúng sao ở dưới mà cúng cho đúng ngày.

Cách Lễ Sao

Sao này thuộc về hành Mộc, xuất hiện tại hướng chánh Đông vào ngày 25 âm lịch mỗi tháng, hồi giờ Tý (24 giờ – 02 giờ).
Bài vị: Dùng giấy màu xanh. Viết tên Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân Vị Tiền.
Lễ vật: Hương đăng, trà, quả với 20 ngọn đèn đặt theo các vị trí ngôi sao như hình. Bàn lễ đặt về hướng chánh Đông.
Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Thanh Văn Cung Đại Thánh Trung Quang Triều Nguyên Mộc Tinh Quân Vị Tiền.

Bình Luận