Related Articles

Bình Luận
Hoàng chính viết:

Tuổi DẬU cũng năm 1994 và tuổi Tuất cũng 1994 là thế nào nhỉ?

admin viết:

1994 là tuổi Giáp Tuất , chắc có sự nhầm lẫn. cám ơn bạn đã thông báo, thank bạn nhìu nhìu – Hoàng Chính !!

Hoàng chính viết:

Tuổi DẬU cũng năm 1994 và tuổi Tuất cũng 1994 là thế nào nhỉ?

2014 Powered By TuongMenh.com - Lịch vạn niên