Related Articles

Bình Luận
Nặc danh viết:

bạn ơi cho mình hỏi tuổi quý dậu : 23.1.1993- 18.2.1994; tuổi giáp tuất là : 10.2.1994- 30.1.1995 vậy nếu mình sinh vào 14.2.1994 thì tuổi gì?

admin viết:

Tuổi Dậu 1993 (Âm) thì ngày dương chỉ tới 9-2-1994 dương lịch. chứ không phải từ 23.1.1993 – 18.2.1994 (Nếu ghi như vậy tức là bị sai sót thôi bạn ạ).
Ngày sinh của bạn 14.2.1994 (dương) tức ngày Mùng 5-1-1994 (âm) Tuổi của bạn là Giáp Tuất nhé !

2014 Powered By TuongMenh.com