Tử vi

Tử vi
0

Đây là điển cố thứ Mười hai trong quẻ Quan Âm, mang tên Vũ Cát Ngộ Sư (còn gọi là Vũ Cát Gặp Thầy)Quẻ Quan Âm Vũ Cát Ngộ Sư có bắt nguồn…

1 35 36 37