Tướng Mệnh

Tướng Mệnh
0

(Tướng Mệnh) Phàm làm người đều có cái số và mệnh, có những người chỉ thoáng nhìn đã toát lên vẻ giàu sang quý phái. Thần thái hơn người,những điều…