Bói Tên

Bói Tên
0

Thiên cách: Trần Gia, tổng số nét là 11 thuộc hành Dương Mộc . Quẻ này là quẻ ĐẠI CÁT (Quẻ Vạn tượng canh tân): Dị quân đột khởi, âm dương điều hòa, tái hưng…

Bói Tên
0

Ý NGHĨA TÊN CỦA BẠNTổng quan: – Số 3 tượng trưng cho tình cảm, tài năng đại chúng. Số 3 tiên đoán sự thành công trong các ngành khoa học, kỹ…

Bói Tên
0

Tên Linh có ý nghĩa gì? Tổng quan – Số 7 tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng thâm trầm, và…

Bói Tên
1

Ý NGHĨA TÊN CỦA BẠNTổng quan: – Số 5 tượng trưng cho một trực giác thiên bẩm (true intuition), tượng trưng uy quyền thiêng liêng, sự NHANH TRÍ, hoạt động theo…