Xem Tử Vi 2015 Chọn Người Xông Đất Cho Gia Chủ Sinh 1981-1985

0
Gia chủ sinh 1981 – 1985 xem tử vi chọn người xông đất năm 2015 ất mùi.

xem tu vi chon nguoi

Xem tử vi chọn người xông đất cho gia chủ 1981 – 1985

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. Cho nên cứ cuối năm, mọi người cố ý tìm xem những người trong bà con hay láng giềng có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công để nhờ sang thăm, hầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt.

Gia chủ sinh năm 1981, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):

2013 (Quý Tỵ)
1953 (Quý Tỵ)
1966 (Bính Ngọ)
1983 (Quý Hợi)
2012 (Nhâm Thìn)
1952 (Nhâm Thìn)
1944 (Giáp Thân)
2004 (Giáp Thân)
1974 (Giáp Dần)
1956 (Bính Thân)
1986 (Bính Dần)
1996 (Bính Tý)
1976 (Bính Thìn)
2005 (Ất Dậu)
1945 (Ất Dậu)
1964 (Giáp Thìn)
1997 (Đinh Sửu)
1967 (Đinh Mùi)
1982 (Nhâm Tuất)
1965 (Ất Tỵ)
————————————————————————–
Gia chủ sinh năm 1982, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
1963 (Quý Mão)
2014 (Giáp Ngọ)
1954 (Giáp Ngọ)
1975 (Ất Mão)
1962 (Nhâm Dần)
1990 (Canh Ngọ)
2010 (Canh Dần)
1942 (Nhâm Ngọ)
1950 (Canh Dần)
2002 (Nhâm Ngọ)
1974 (Giáp Dần)
1983 (Quý Hợi)
2007 (Đinh Hợi)
1951 (Tân Mão)
2011 (Tân Mão)
1947 (Đinh Hợi)
1966 (Bính Ngọ)
1992 (Nhâm Thân)
1987 (Đinh Mão)
1980 (Canh Thân)
1971 (Tân Hợi)
1970 (Canh Tuất)
————————————————————————-
Gia chủ sinh năm 1983, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt. xem tu vi 2015 ):
1963 (Quý Mão)
1975 (Ất Mão)
1955 (Ất Mùi)
1954 (Giáp Ngọ)
2014 (Giáp Ngọ)
2003 (Quý Mùi)
1983 (Quý Hợi)
2011 (Tân Mão)
1966 (Bính Ngọ)
1943 (Quý Mùi)
1951 (Tân Mão)
1942 (Nhâm Ngọ)
1990 (Canh Ngọ)
1993 (Quý Dậu)
2002 (Nhâm Ngọ)
——————————————————————————-
Gia chủ sinh năm 1984, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
2004 (Giáp Thân)
1944 (Giáp Thân)
1983 (Quý Hợi)
2007 (Đinh Hợi)
1947 (Đinh Hợi)
1952 (Nhâm Thìn)
2012 (Nhâm Thìn)
1976 (Bính Thìn)
2013 (Quý Tỵ)
1999 (Kỷ Mão)
1974 (Giáp Dần)
1997 (Đinh Sửu)
1977 (Đinh Tỵ)
1968 (Mậu Thân)
1953 (Quý Tỵ)
1975 (Ất Mão)
1996 (Bính Tý)
1967 (Đinh Mùi)
1961 (Tân Sửu)
1969 (Kỷ Dậu)
1960 (Canh Tý)
—————————————————————————
Gia chủ sinh năm 1985, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
1960 (Canh Tý)
1990 (Canh Ngọ)
2013 (Quý Tỵ)
2005 (Ất Dậu)
1977 (Đinh Tỵ)
1953 (Quý Tỵ)
1945 (Ất Dậu)
1947 (Đinh Hợi)
1996 (Bính Tý)
1983 (Quý Hợi)
1975 (Ất Mão)
2007 (Đinh Hợi)
1966 (Bính Ngọ)
1998 (Mậu Dần)
2004 (Giáp Thân)
1968 (Mậu Thân)
1944 (Giáp Thân)
1974 (Giáp Dần)
1969 (Kỷ Dậu)

Bình Luận