Xem Tử Vi 2015 Chọn Người Xông Đất Cho Gia Chủ Sinh 1970-1975

0
Gia chủ sinh 1970 – 1975 xem tử vi chọn người xông đất năm 2015 ất mùi.

tử vi chọn người xông đất


Xem tử vi chọn người xông đất cho gia chủ 1970 – 1975

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. Cho nên cứ cuối năm, mọi người cố ý tìm xem những người trong bà con hay láng giềng có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công để nhờ sang thăm, hầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt.
Gia chủ sinh năm 1970, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
1975 (Ất Mão)
1990 (Canh Ngọ)
1998 (Mậu Dần)
1999 (Kỷ Mão)
1983 (Quý Hợi)
2007 (Đinh Hợi)
1966 (Bính Ngọ)
1947 (Đinh Hợi)
2005 (Ất Dậu)
1945 (Ất Dậu)
1960 (Canh Tý)
1977 (Đinh Tỵ)
2013 (Quý Tỵ)
1974 (Giáp Dần)
——————————————————-
Gia chủ sinh năm 1971, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
1966 (Bính Ngọ)
1990 (Canh Ngọ)
1999 (Kỷ Mão)
1983 (Quý Hợi)
1996 (Bính Tý)
1975 (Ất Mão)
1946 (Bính Tuất)
2006 (Bính Tuất)
1976 (Bính Thìn)
1991 (Tân Mùi)
1960 (Canh Tý)
1998 (Mậu Dần)
1974 (Giáp Dần)
1967 (Đinh Mùi)
—————————————————————-
Gia chủ sinh năm 1972, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
1944 (Giáp Thân)
1997 (Đinh Sửu)
2004 (Giáp Thân)
1983 (Quý Hợi)
1967 (Đinh Mùi)
1952 (Nhâm Thìn)
2012 (Nhâm Thìn)
2013 (Quý Tỵ)
1974 (Giáp Dần)
1953 (Quý Tỵ)
1947 (Đinh Hợi)
2007 (Đinh Hợi)
1975 (Ất Mão)
1987 (Đinh Mão)
——————————————————————–
Gia chủ sinh năm 1973, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
2005 (Ất Dậu)
1953 (Quý Tỵ)
2013 (Quý Tỵ)
1945 (Ất Dậu)
1996 (Bính Tý)
1983 (Quý Hợi)
1975 (Ất Mão)
2008 (Mậu Tý)
1948 (Mậu Tý)
1966 (Bính Ngọ)
1944 (Giáp Thân)
2004 (Giáp Thân)
1974 (Giáp Dần)
1978 (Mậu Ngọ)
1965 (Ất Tỵ)
—————————————————————————–
Gia chủ sinh năm 1974, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt): tuvi 2015 
2014 (Giáp Ngọ)
1954 (Giáp Ngọ)
1966 (Bính Ngọ)
1942 (Nhâm Ngọ)
2002 (Nhâm Ngọ)
1963 (Quý Mão)
1959 (Kỷ Hợi)
1975 (Ất Mão)
1983 (Quý Hợi)
1971 (Tân Hợi)
1970 (Canh Tuất)
1982 (Nhâm Tuất)
1962 (Nhâm Dần)
1993 (Quý Dậu)
1955 (Ất Mùi)
1990 (Canh Ngọ)
2005 (Ất Dậu)
1999 (Kỷ Mão)
———————————————————————————
Gia chủ sinh năm 1975, nên chọn người xông đất Tết Nguyên Đán 2015 theo các tuổi sau (theo thứ tự giảm dần về độ tốt):
1970 (Canh Tuất)
1983 (Quý Hợi)
1955 (Ất Mùi)
1980 (Canh Thân)
1950 (Canh Dần)
2010 (Canh Dần)
1967 (Đinh Mùi)
1963 (Quý Mão)
1940 (Canh Thìn)
2000 (Canh Thìn)
1947 (Đinh Hợi)
1943 (Quý Mùi)
2007 (Đinh Hợi)
2003 (Quý Mùi)
1975 (Ất Mão)
1982 (Nhâm Tuất)
1992 (Nhâm Thân)
1990 (Canh Ngọ)

Bình Luận